گزارش تصویری

جلسه نحوه نمونه برداری از واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ 12 اسفند ماه امسال جلسه نحوه نمونه برداری از واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان، فرهاد بهمنی سرپرست معاونت اززیابی انطباق و مریم راشکی سرپرست اداره نظارت بر اجرای استاندارد و حمید رسولی مدیرعامل آزمایشگاه همکار به آزما برگزار گردید۔ در این جلسه ضمن بررسی استانداردهای مربوطه، برنامه ریزی به منظور نمونه برداری از واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی با همکاری آزمایشگاه فوق صورت پذیرفت.

جلسه نحوه نمونه برداری از واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری
1399/12/16 شنبه