گزارش تصویری

جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل با حضور مدیرکل و دیگر اعضاء کمیته

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز یکشنبه مورخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل با حضور مدیرکل و دیگر اعضاء کمیته تشکیل و در خصوص انتصابات چهار نفر از کارکنان این اداره کل تصمیمات لازم اتخاذ گردید۔

جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل با حضور مدیرکل و دیگر اعضاء کمیته
1400/6/16 سه‌شنبه