گزارش تصویری

نظارت بر بازسازی، نوسازی، جایگزینی شیر و سیلندر در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در هفته سوم دی ماه امسال اعضای کمیته نظارت بر بازسازی، نوسازی، جایگزینی شیر و سیلندر استان با مراجعه به تاسیسات های سیلندر پر کنی الیاس گاز و پرسی ایران گاز نسبت به بازرسی از فرآیند بازسازی و نوسازی شیر و سیلندر گاز مایع اقدام نمودند. مدیر کل استاندارد استان افزود: در این مرحله شرکت الیاس گاز 2000 هزار عدد شیر سیلندر  و 650 سیلندر گاز و شرکت پرسی ایران گاز 20000 هزار عدد شیر سیلندر گاز مایع را از رده خارج و جهت تعمیر و بازسازی و ذوب به کارخانجات مربوطه ارسال نمودند.

نظارت بر بازسازی، نوسازی، جایگزینی شیر و سیلندر در سیستان و بلوچستان
1397/10/24 دوشنبه