گزارش تصویری

ادامه گشت مشترک نوروزی بین راهی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در روز جمعه مورخ 19/12/96 کارشناسان این اداره کل جهت ادامه گشت مشترک نوروزی از جایگاههای سوخت، سوپر مارکت، رستوران ها و اغذیه فروشی های بین راهی در مسیر شهرستان زاهدان به شهرستان خاش بهمراه کارشناسان اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت نفت استان از مکانهای مذکور بازدید بعمل آوردند.
مدیر کل استاندارد استان افزود: کارشناسان در این گشت مشترک از دو جایگاه سوخت و 6 عدد نازل سوخت، 14 سوپر مارکت، 13 رستوران و 6 اغذیه فروشی بازدید و تذکرات و راهنمایی های لازم را ارائه دادند.

ادامه گشت مشترک نوروزی بین راهی در سیستان و بلوچستان
1396/12/21 دوشنبه