گزارش تصویری

لوح روابط عمومی برتر به سازمان ملی استاندارد ایران تعلق گرفت

به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل : در سیزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران که در پایان آبان 1395 در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد ، براساس رای هیات داوران ، لوح روابط عمومی برتر به روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران در رشته مدیریت راهبردی اعطا شد. گفتنی است : امیر سلمانی به نمایندگی از دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل این لوح را دریافت کرد.

دوشنبه 1/9/95

لوح روابط عمومی برتر به سازمان ملی استاندارد ایران تعلق گرفت

به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل : در سیزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران که در پایان آبان 1395 در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد ، براساس رای هیات داوران ،  لوح روابط عمومی برتر به روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران در رشته مدیریت راهبردی اعطا شد.
گفتنی است : امیر سلمانی به نمایندگی از دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل این لوح را دریافت کرد. 

لوح روابط عمومی برتر به سازمان ملی استاندارد ایران تعلق گرفت
1395/9/3 چهارشنبه