گزارش تصویری

برگزاری شورای توسعه مدیریت اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ 19/11/95 جلسه شورای توسعه مدیریت اداره کل با حضور خانم مالکی نماینده سازمان برنامه و بودجه استان، مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان و دیگر اعضاء برگزار گردید. در ابتدای جلسه مهندس عاقلی و آقای لشکری معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل گزارشی از روند برنامه های تحول و اصلاح نظام اداری و همچنین ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی و مشکلاتی که در زمینه اصلاح نظام اداری و ساختاری اداره کل، نیروی انسانی و مزیتهای پیاده سازی سامانه های تخصصی اجرا شده در اداره کل و ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع در اداره کل را ارائه و در ادامه پس از بحث و بررسی خانم مالکی در خصوص چگونگی ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی و فرآیندهای اجرایی در این زمینه، نقاط ضعف و قوت ها و برنامه های اصلاح نظام اداری مطالبی را بیان نمود و مقرر گردید که در مقاطع هر سه ماه یکبار جلسات شورا با حضور نمانیده سازمان تشکیل گردد. ضمنا در پایان از واحدهای مرتبط و فرآیندهای اجرایی اداره کل بازدید نمودند.

 برگزاری شورای توسعه مدیریت اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ 19/11/95 جلسه شورای توسعه مدیریت اداره کل با حضور خانم مالکی نماینده سازمان برنامه و بودجه استان، مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان و دیگر اعضاء برگزار گردید. در ابتدای جلسه مهندس عاقلی و آقای لشکری معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل گزارشی از روند برنامه های تحول و اصلاح نظام اداری و همچنین ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی و مشکلاتی که در زمینه اصلاح نظام اداری و ساختاری اداره کل، نیروی انسانی و مزیتهای پیاده سازی سامانه های تخصصی اجرا شده در اداره کل و ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع در اداره کل را ارائه و در ادامه پس از بحث و بررسی خانم مالکی در خصوص چگونگی ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی و فرآیندهای اجرایی در این زمینه، نقاط ضعف و قوت ها و برنامه های اصلاح نظام اداری مطالبی را بیان نمود و مقرر گردید که در مقاطع هر سه ماه یکبار جلسات شورا با حضور نمانیده سازمان تشکیل گردد. ضمنا در پایان از واحدهای مرتبط  و فرآیندهای اجرایی اداره کل بازدید نمودند.

برگزاری شورای توسعه مدیریت اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
1395/11/23 شنبه