گزارش تصویری

پیام تسلیت

همكار گرامي جناب اقاي مهندس جدگال معاون محترم ورئيس إداره چابهار ؛ مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده محترم تان تسليت وبرايتان صبر از درگاه خداوند متعال مسالت داريم .                   مدير كل و كاركنان اداره كل

پیام تسلیت
1400/12/7 شنبه