گزارش تصویری

بازدید معاون استاندارد سازی و آموزش از مرکز آموزش عالی هاتف زاهدان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در هفته آخر شهریور ماه امسال طاهره افسری سرپرست معاونت آموزش و استاندارد سازی به همراه محمد رضا مقدم منش سرپرست اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد این اداره کل از مرکز آموزش عالی هاتف زاهدان بازدید نمود و در زمینه های همکاری و مشارکت در تدوین استاندارد های ملی و بین المللی و استفاده از ظرفیت های دانشگاه جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با حجت عباس نژاد معاون پژوهشی مجموعه به تبادل نظر و بحث پرداختند در انتها از کارگاه ها و امکانات مجموعه بازدید صورت پذیرفت

بازدید معاون استاندارد سازی و آموزش از مرکز آموزش عالی هاتف زاهدان
1399/6/26 چهارشنبه