گزارش تصویری

ایجاد دفتر استاندارد در شهرک صنعتی زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه 26 اسفند ماه امسال دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان بهمراه مهندس راشکی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان از مرکز خدمات کسب و کار شهرک صنعتی زاهدان بازدید نمودند. در این بازدید پس از گفتگو و توافق دو جانبه مقرر گردید دفتری در اختیار اداره کل استاندارد استان در محل مرکز خدمات کسب و کار شهرک صنعتی زاهدان قرار گیرد تا به منظور تحقق و تسریع در پی گیری مباحث کاری مرتبط، حوزه استاندارد از جمله فرهنگ سازی و افزایش پوشش استاندارد یکی از دفاتر به این اداره کل اختصاص و تجهیز گردد. این مهم علاوه بر کمک به رفع مسائل و سوالات واحدهای تولیدی موجب رضایت مندی ارتباط بیشتر کارخانجات با اداره کل و نظارت بهتر بر انجام امور خواهد شد. با قید فوریت و در اسرع وقت افتتاح و استقرار این دفتر صورت پذیردکه خبر آن متعاقبا" اعلام خواهد شد.

ایجاد دفتر استاندارد در شهرک صنعتی زاهدان
1398/12/27 سه‌شنبه