گزارش تصویری

طرح آزمونهای دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان چابهار در 12 ماهه سال 1395 در سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در طی 12 ماهه سال 1395 طرح کنترل وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان چابهار اجرا گردید. در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها و مراکز عرضه و اصناف شهرستان مذکور نسبت به کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای وسایل سنجش از جمله ترازو، وزنه ترازو، باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک اقدام و با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسایل سنجش را مورد تایید قرار می دهند که در این راستا تعداد 667 وسایل سنجش شامل: انواع باسکول متحرک، ترازوی دیجیتال، ترازوی توزین طلا و ترازوی مرغی را مورد بررسی، کنترل و آزمون قرار گرفت.
 

طرح آزمونهای دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان چابهار در 12 ماهه سال 1395 در سیستان و بلوچستان
1396/1/23 چهارشنبه