گزارش تصویری

‍ نشست مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان با کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان، در جلسه ای که با حضور مدیر کل استاندارد استان، کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و شرکت بازرسی به آزما برگزار شد، مجید محبی مدیر کل استاندارد استان ضمن خیر مقدم به میهمانان گفت: استاندارد نقش پر رنگی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل توسعه پایدار در استان ایفا می نماید.

مجید محبی تصریح کرد: با همکاری و همیاری مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اولین شرکت بومی استان موفق به اخذ تاییدیه در خصوص بازرسی فنی آسانسور گردید.

وی خاطر نشان کرد: این تاییدیه باعث تشویق سایر سرمایه گذاران جهت گسترش خدمات و افزایش تعداد این مراکز می شود.

‍ نشست مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان با کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
1398/11/28 دوشنبه