گزارش تصویری

بازدید مشاور رییس و مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی استاندارد ایران از معاونت استاندارد شهرستان چابهار

در روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 مهندس صالح زاده مشاور رییس، مدیر کل حوزه ریاست و امور استانها و حاج آقای سلامی مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی استاندارد ایران از معاونت استاندارد شهرستان چابهار بازدید نمودند.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 مهندس صالح زاده مشاور رییس، مدیر کل حوزه ریاست و امور استانها و حاج آقای سلامی مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی استاندارد ایران از معاونت استاندارد شهرستان چابهار بازدید نمودند. که در این برنامه ضمن بازدید از توانمندی ها و امکانات آزمایشگاهی نسبت به تشکیل جلسه با همکاران این شهرستان و به بررسی مسایل و مشکلات همکاران پرداخته و توصیه های لازم را جهت بهبود فرآیندها و روشهای انجام کار ایراد فرمودند.
 

بازدید مشاور رییس و مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی استاندارد ایران از معاونت استاندارد شهرستان چابهار
1395/11/14 پنجشنبه