گزارش تصویری

هشدار اداره کل استاندارد استان در آستانه سال نو؛ قنادی ها، شیرینی عید را در جعبه های استاندارد عرضه کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، جعبه های شیرینی غیراستاندارد از لحاظ بهداشتی ظرفیت جذب بار میکروبی بالایی دارند و سلامتی مردم و به ویژه کودکان را تهدید می¬کند، علاوه بر این هم از لحاظ وزن با اوزان استاندارد متفاوت هستند. عاقلی، مدیرکل استاندارد استان با تاکید بر اینکه صاحبان قنادی ها ملزم هستند از نمونه های استاندارد این کالا استفاده کنند، گفت: همزمان با فرا رسیدن سال نو و افزایش خرید و مصرف انواع شیرینی لازم است واحدهای صنفی و قنادی ها، شیرینی را در جعبه های استاندارد به فروش برسانند. وی با بیان اینکه، مقوای مورد مصرف برای انواع مواد خوراکی از جمله شیرینی جات در زمره مقواهای بهداشتی قرار می‌گیرد و مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد است تاکید کرد: تمام واحدهای تولیدکننده مقوای بهداشتی، ملزم به رعایت استاندارد ملی ایران به شماره ۳۳۴۱ و قوانین و مقررات جاری سازمان ملی استاندارد هستند. مدیرکل استاندارد استان با اشاره به صیانت از حقوق شهروندان یادآور شد: طرح ویژه کنترل کالاهای پرمصرف شب عید و تعطیلات نوروز از بیست و یکم اسفند ماه در استان آغاز می شود .

هشدار اداره کل استاندارد استان در آستانه سال نو؛ قنادی ها، شیرینی عید را در جعبه های استاندارد عرضه کنند.
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، جعبه های شیرینی غیراستاندارد از لحاظ بهداشتی ظرفیت جذب بار میکروبی بالایی دارند و سلامتی مردم و به ویژه کودکان را تهدید می­کند، علاوه بر این هم از لحاظ وزن با اوزان استاندارد متفاوت هستند. عاقلی، مدیرکل استاندارد استان با تاکید بر اینکه صاحبان قنادی ها ملزم هستند از نمونه های استاندارد این کالا استفاده کنند، گفت: همزمان با فرا رسیدن سال نو و افزایش خرید و مصرف انواع شیرینی لازم است واحدهای صنفی و قنادی ها، شیرینی را در جعبه های استاندارد به فروش برسانند. وی با بیان اینکه، مقوای مورد مصرف برای انواع مواد خوراکی از جمله شیرینی جات در زمره مقواهای بهداشتی قرار می‌گیرد و مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد است تاکید کرد: تمام واحدهای تولیدکننده مقوای بهداشتی، ملزم به رعایت استاندارد ملی ایران به شماره ۳۳۴۱ و قوانین و مقررات جاری سازمان ملی استاندارد هستند. مدیرکل استاندارد استان با اشاره به صیانت از حقوق شهروندان یادآور شد: طرح ویژه کنترل کالاهای پرمصرف شب عید و تعطیلات نوروز از بیست و یکم اسفند ماه در استان آغاز می شود .

هشدار اداره کل استاندارد استان در آستانه سال نو؛ قنادی ها، شیرینی عید را در جعبه های استاندارد عرضه کنند.
1395/12/21 شنبه