گزارش تصویری

جلسه هماهنگی و ساماندهی جهت اجرای طرح آزمون های دوره ای وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان سراوان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان : در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری ازکم طرح استاندارد سازی وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در سطح استان و شهرستان ها اجرا گردید. در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها و مراکز عرضه و اصناف کلیه شهرستانهای استان نسبت به کنترل، بازرسی و انجام آزمونهای دوره ایی وسائل سنجش از جمله ترازو؛ وزنه ترازو باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و ... اقدام و با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسائل سنجش را مورد تائید قرار می دهند. به منظور هماهنگی و ساماندهی اجرای طرح مذکور در شهرستان سراوان جلسه ای با حضور نمایندگانی از ادارات صمت، تعزیرات حکومتی و رئیس اتاق اصناف شهرستان در اداره استاندارد شهرستان سراوان برگزار گردید. در این جلسه آقای دهواری رئیس اداره استاندارد شهرستان سراوان مطالبی در خصوص وظایف قانونی سازمان در زمینه وسایل سنجش و لزوم کنترل، نظارت و آزمون های دوره ای وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی بیان نمودند و ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی جهت اجرای این طرح در شهرستان با شرکت بازرسی خواستارشدند.

جلسه هماهنگی و ساماندهی جهت اجرای طرح آزمون های دوره ای وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان سراوان برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان : در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری ازکم طرح استاندارد سازی وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در سطح استان و شهرستان ها اجرا  گردید. در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها و مراکز عرضه و اصناف کلیه شهرستانهای استان نسبت به کنترل، بازرسی و انجام آزمونهای دوره ایی وسائل سنجش از جمله ترازو؛ وزنه ترازو باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و ... اقدام و با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسائل سنجش را مورد تائید قرار می دهند. به منظور هماهنگی و ساماندهی اجرای طرح مذکور در شهرستان سراوان جلسه ای با حضور نمایندگانی از ادارات صمت، تعزیرات حکومتی و رئیس اتاق اصناف شهرستان در اداره استاندارد شهرستان سراوان برگزار گردید. در این جلسه آقای دهواری رئیس اداره استاندارد شهرستان سراوان مطالبی در خصوص وظایف قانونی سازمان در زمینه وسایل سنجش و لزوم کنترل، نظارت و آزمون های دوره ای وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی بیان نمودند و ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی جهت اجرای این طرح در شهرستان با شرکت بازرسی خواستارشدند.   
 

جلسه هماهنگی و ساماندهی جهت اجرای طرح آزمون های دوره ای وسائل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان سراوان برگزار گردید
1395/9/14 یکشنبه