گزارش تصویری

بازدید کارشناسان اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان از پایانه مرزی میرجاوه و بازارچه مرزی این شهرستان

بازدید کارشناسان اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان از پایانه مرزی میرجاوه و بازارچه مرزی این شهرستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان وبلوچستان: در مورخ 21 دی ماه 1400 کارشناسان اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران، به منظور بررسی وضعیت فعالیتهای این اداره کل در پایانه و بازارچه مرزی میرجاوه به همراه فرهاد بهمنی معاون ارزیابی انطباق و مینا خانی شاهرودی رئیس اداره صادرات واردات استان از محل پایانه مرزی، بازارچه مرزی میرجاوه، امکانات دفتر مستقر در پایانه و دفتر شرکت بازرسی همکار بازدید بعمل آورده و ضمن بررسی فعالیتهای مجموعه، راهنمایی های لازم را ارائه نمودند۔

بازدید کارشناسان اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان از پایانه مرزی میرجاوه و بازارچه مرزی این شهرستان
1400/11/1 جمعه