گزارش تصویری

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی شهرستان خاش

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز پنج شنبه مورخ 13/8/95 آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان به همراه کارشناسان اداره کل استاندارد استان از واحدهای تولیدی تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع پیمان شفق خاش و استحکام تفتان خاش واقع در شهرستان خاش بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل تولید بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت احراز شرایط پروانه کاربرد علامت استاندارد و دریافت مجوز بکار گیری علامت استاندارد به مدیران عامل واحدها ارائه گردید.

  بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان
 از واحدهای تولیدی شهرستان خاش  
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز پنج شنبه  مورخ 13/8/95 آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان به همراه کارشناسان اداره کل استاندارد استان از واحدهای تولیدی تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع پیمان شفق خاش و استحکام تفتان خاش واقع در شهرستان خاش بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل تولید بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت احراز شرایط پروانه کاربرد علامت استاندارد و دریافت مجوز بکار گیری علامت استاندارد به مدیران عامل واحدها ارائه گردید.

 

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی شهرستان خاش
1395/8/17 دوشنبه