گزارش تصویری

حضور دکتر اسلام پناه در شبکه خبر

دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران، ساعت ۲۳:۱۵ روز دوشنبه  22 فروردین با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با مردم گفت و گو می کند.
 

حضور دکتر اسلام پناه در شبکه خبر
1401/1/22 دوشنبه