گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای ملی تدوین شده در کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای ملی  تدوین شده در کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی با همکاری اداره کل استاندارد استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در روز چهارشنبه مورخ 8 اسفند 1397 برگزار  خواهد شد. در این دوره مدرسین دوره نسبت به معرفی استانداردهای تدوین شده در این زمینه و ضرورت استاندارد سازی مصالح ساختمانی مطالبی را ارائه خواهند نمود.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای ملی تدوین شده در کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی در سیستان و بلوچستان
1397/12/8 چهارشنبه