گزارش تصویری

وبینال نتایج ارزیابی جشنواره «از استاندارد تا کیفیت»

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: نتایج ارزیابی جشنواره «از استاندارد تا کیفیت» در بخشهای گزارش خبری، مقاله، فعالیت در شبکه های مجازی، کلیپ یا فیلم های کوتاه ویدئویی، موشن گرافیک و انیمیشن، عکاسی، پوستر، اینفوگرافیک و فعالیت های خلاقانه برای ارزیابی روابط عمومی های ادارات کل استاندارد استانها در حضور دکتر شریعتی ریاست سازمان ملی استاندارد ایران بصورت ویبنار برگزار گردید.
آثار ارسالی از ۲۱ استان در این جشنواره شرکت نمودند که روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان موفق به دریافت چهار عنوان گردید۔ عناوین کسب شده روابط عمومی اداره کل استاندارد استان در جشنواره بشرح ذیل میباشد:
در بخش فعالیت در شبکه های مجازی: رتبه اول
در بخش کلیپ یا فیلم های کوتاه ویدئویی: رتبه دوم
در بخش موشن گرافیک و انیمیشن: شایسته تقدیر
در بخش عکس: رتبه اول

وبینال نتایج ارزیابی جشنواره «از استاندارد تا کیفیت»
1400/1/25 چهارشنبه