گزارش تصویری

برپایی بوم حماسه ۹ دی جلوی درب اداره کل استاندارد استان

 
برپایی بوم حماسه ۹ دی جلوی درب اداره کل توسط روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج شهیدان بهمنی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

برپایی بوم حماسه ۹ دی جلوی درب اداره کل استاندارد استان
1400/10/9 پنجشنبه