گزارش تصویری

توقیف و جمع آوری 250 رول ایزوگام های غیر استاندارد با علامت تجارتی ایزوگام شرق، ایزوگام سید و ایزوگام پوشین بام تهران در سیستان و بلوچستان

توقیف و جمع آوری 250 رول ایزوگام های غیر استاندارد با علامت تجارتی ایزوگام شرق، ایزوگام سید و ایزوگام پوشین بام تهران در سیستان و بلوچستان به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان آقای مهندس عاقلی گفت: در طی برنامه بازدید و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع کالا در طی مهرماه ماه سال جاری در شهرستان زاهدان؛ بازرسان اداره کل ضمن بررسی و نظارت بر کالاهای عرضه شده در مراکز عرضه و توزیع کالا در سطح شهرستان مذکور؛ با مشاهده کنترل علائم استاندارد ایزوگام ها با علامت تجارتی ایزوگام شرق، ایزوگام سید و ایزوگام پوشین بام تهران متوجه جعلی و نامعتبر بودن علامت استاندارد شدند. لذا نسبت به جمع آوری و توقیف آنها اقدام نمودند. کالاهای توقیف شده تعداد 30 رول ایزوگام با علامت تجارتی ایزوگام شرق، 120 رول ایزوگام سید و 100 رول ایزوگام پوشین بام تهران می باشند که برای عرضه کننده کالای مذکور پرونده حقوقی تشکیل و طی مراحل قانونی اقدام گردید.

توقیف و جمع آوری 250 رول ایزوگام های غیر استاندارد با علامت تجارتی ایزوگام شرق، ایزوگام سید و ایزوگام پوشین بام تهران  در سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان آقای مهندس عاقلی گفت: در طی برنامه بازدید و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع کالا  در طی مهرماه ماه سال جاری در شهرستان زاهدان؛ بازرسان اداره کل ضمن بررسی و نظارت بر کالاهای عرضه شده در مراکز عرضه و توزیع کالا در سطح شهرستان مذکور؛ با مشاهده کنترل علائم استاندارد ایزوگام ها با علامت تجارتی ایزوگام شرق، ایزوگام سید و ایزوگام پوشین بام تهران متوجه جعلی و نامعتبر بودن علامت استاندارد شدند. لذا نسبت به جمع آوری و توقیف آنها اقدام نمودند. کالاهای توقیف شده تعداد 30 رول ایزوگام با علامت تجارتی ایزوگام شرق، 120 رول ایزوگام سید و 100 رول ایزوگام پوشین بام تهران می باشند که برای عرضه کننده کالای مذکور پرونده حقوقی تشکیل و طی مراحل قانونی اقدام گردید.  

توقیف و جمع آوری 250 رول ایزوگام های غیر استاندارد با علامت تجارتی ایزوگام شرق، ایزوگام سید و ایزوگام پوشین بام تهران  در سیستان و بلوچستان
1395/8/4 سه‌شنبه