گزارش تصویری

✅ برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم استاندارد در شهر هامون

🔹به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سیستان و بلوچستان: روسا، معاونین و دبیران آموزش و پرورش شهر هامون با مبانی و مفاهیم استاندارد آشنا شدند۔ 
🔹اسحاق ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل با اعلام این خبر گفت: رضا شهرکی رئیس اداره تدوین اداره کل استاندارد استان در راستاي اشاعه ترويج فرهنگ استاندارد، در روز سه شنبه مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور در محل اداره آموزش و پرورش شهر هامون و برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با مبانی و مفاهیم استاندارد " فرهنگیان شاغل در شهر هامون با مبانی و مفاهیم استاندارد آشنا شدند.

✅ برگزاری دوره آموزشی      آشنایی با مبانی و مفاهیم استاندارد  در شهر هامون
1400/10/5 یکشنبه