گزارش تصویری

۱۷۹۳ بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در سیستان و بلوچستان

در سه ماهه اول سال جاری ، 1793 بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی ، خدماتی و آزمایشگاههای همکار و

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در سه ماهه اول سال جاری ، 1793 بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی ، خدماتی و آزمایشگاههای همکار و 4821 نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالاهای تحت پوشش استان به عمل آمد که در این بازدیدها ، 4 پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر و   172 تذکر به واحدهای متخلف اعلام شد.

۱۷۹۳ بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در سیستان و بلوچستان
1396/4/31 شنبه