گزارش تصویری

بازدید مدیر کل استاندارد استان از آزمایشگاه همکار در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز شنبه 6 اردیبهشت ماه امسال دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان از آزمایشگاه همکار به آزما بازدید نمود. مدیرکل استاندارد استان ضمن بازدید از بخش های مختلف و بررسی وضعیت آزمایشگاه، از نزدیک با نحوه ارزیابی فنی توسط کارشناسان درخصوص انجام آزمون های آسانسور قرار گرفت. و تاکید بر اهمیت دریافت استاندارد iso/iec 17020 برای شرکتهای بومی استان و همکاری همه جانبه اداره کل استاندارد استان را اعلام نمود.
 

بازدید مدیر کل استاندارد استان از آزمایشگاه همکار در سیستان و بلوچستان
1399/2/7 یکشنبه