گزارش تصویری

برگزاری جلسه شورا ی اقامه نماز با حضور مجید محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر اعضاء شورا

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در هفته چهارم مرداد ماه امسال جلسه شورای اقامه نماز با حضور مجید محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر اعضاء شورا با رعایت نکات بهداشتی برگزار گردید۔ مدیرکل استاندارد استان ضمن تقدیر ویژه از اسماء تیموری مسئول ستاد اقامه نماز اداره کل و دیگر اعضاء عنوان کرد: اداره کل استاندارد استان یکی از بهترین دستگاههای متولی در امر نماز شناخته شده که توانسته در ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز استان جزء دستگاههای برتر معرفی شود۔

 در ادامه جلسه در  موارد ذیل تصویب و در دستور کار جهت پیگیری قرار گرفت۔ 
- تمدید قرارداد با امام جماعت اداره کل طبق آیین نامه ستاد نماز، 
- اختصاص یک درصد از بودجه اعتبارات دستگاههای اجرای بجز فصل یک و شش به کارهای فرهنگی و نماز
- پیگیری و تجهیز نمازخانه های اداره کل و شهرستان ها

برگزاری جلسه  شورا ی اقامه نماز با حضور مجید محبی مدیرکل استاندارد استان و دیگر اعضاء شورا
1400/6/2 سه‌شنبه