گزارش تصویری

سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد

سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد

سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد
1400/10/12 یکشنبه