گزارش تصویری

برچسب های مصرف انرژی چیست؟

برچسب مصرف انرژی صفحه ای حاوی اطلاعات مربوطه به مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر است.

چسب مصرف انرژی صفحه ای حاوی اطلاعات مربوطه به مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر است. در این برچسب شاخص مصرف انرژی وسیله مورد نظر به همراه رتبه های برچسب انرژی با استفاده از حروف لاتین A تا G مشخص می‌شوند که هر حرف دارای رنگی مخصوص به خود از سبز تا قرمز است. با استفاده از این برچسب می‌توان بازدهی وسایل گوناگون را مقایسه کرد. این برچسب برای استفاده کننده های مختلف و جهت مقایسه وسیله های پربازده و کم بازده بکار می رود و هر وسیله ای که گرید مصرف انرژی آن در سطح A باشد پربازده و هر چه به سطح G نزدیکتر باشد کم بازدده تر است. در این این برچسب افزون بر  رتبه، مصرف انرژی، نام محصول، نام کارخانه تولیدی، مدل محصول، میزان مصرف انرژی وسیله و علامت سازمان ملی استاندارد ایران نیز وجود دارد. همچنین در برخی از برچسب‌ها ممکن است برخی از شاخص‌های مورد نظر مصرف‌کنندگان نیز نوشته شود.

حرف A در برچسب انرژی که با زمینه سبز پررنگ نمایش می‌یابد، نشان‌دهنده کمترین مصرف انرژی و بیشترین کارایی وسیله و حرف G که با رنگ قرمز مشخص می‌شود نشانه دهنده وسایل دارای بیشترین مصرف و کمترین کارایی است.

شايان ذكر است جهت اطلاع بيشتر علاقمندان فهرست استاندارد ها و کالاهای مشمول معيار مصرف انرژي  به سهولت در سايت سازمان ملي استاندارد ايران به آدرس  ir.gov.isiri .www  قابل دستيابي مي باشد.

برچسب های مصرف انرژی چیست؟
1396/8/20 شنبه