گزارش تصویری

دیدار با معاون بودجه سازمان مدیریت برنامه ریزی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ 14 تیر ماه امسال دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان با سعید ابراهیمی معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیدار و گفتگو نمود. در ابتدا دکتر محبی ضمن تبریک انتصاب ایشان در سمت معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان را خواستار و انجام امور محوله را به جزء موارد مرتبط با بودجه از جمله: ضرورت اتمام و بهره برداری ساختمان شهرستان ایرانشهر، پی گیری برای افزایش اعتبار مصوب اداره کل و پرداخت رفاهیات همکاران، خرید خودروی کار برای انجام امور محوله بویژه مباحث نظارتی در حوزه مرز، ساخت و بازسازی ساختمان شهرستان چابهار با توجه به قدمت ساختمان فعلی و حجم کار این شهرستان در حوزه استاندارد و تخصیص کامل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سال 1398 اداره کل دانست. در ادامه سعید ابراهیمی معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تشکر بر ضرورت ساماندهی و پی گیری برای تحقق نامه های حوزه بودجه با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و محدودیت درآمدهای نفتی تاکید کرد و همچنین قول مساعد جهت پی گیری تخصیص اعتبارات تملک و راهکارهای اعتبار برای پروژه بازسازی و نوسازی ساختمان چابهار با توجه به اینکه اداره کل بجز طرح مهم عمرانی شهرستان ایرانشهر طرحی در سنوات گذشته نداشته است، تخصیص برای تکمیل و راه اندازی ساختمان ایرانشهر بطور ویژه مد نظر و در دستور کار می باشد.
 

دیدار با معاون بودجه سازمان مدیریت برنامه ریزی استان
1399/4/16 دوشنبه