گزارش تصویری

بازديد مدير كل استاندارد استان از پارك علم و فناوري سیستان و بلوچستان

بازديد مدير كل استاندارد استان از پارك علم و فناوري سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلي مدير كل استاندارد استان بهمراه احمد شهرکی معاون استاندارد سازی و آموزش این اداره کل در روز پنچ شنبه مورخ 12/11/96 از پارك علم و فناوري استان بازديد نمودند. در ادامه این بازديد مدير مركز دكتر شهيكي گزارشي از اقدامات انجام شده، توانمنديهاي پارك علم و فناوري، شركتهاي نوآور و دانش بنيان ايجاد شده را ارائه نمود.

بازديد مدير كل استاندارد استان از پارك علم و فناوري سیستان و بلوچستان
1396/11/14 شنبه