گزارش تصویری

هشدار در خصوص استفاده از وسايل گازسوز

شهروندان محترم استان با توجه به فرارسيدن فصل سرما و بروز احتمالي حوادث ناگوار ناشي از عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از وسايل گازسوز، براي پيشگيري هرگونه حادثه:

شهروندان محترم استان

 با توجه به فرارسيدن فصل سرما و بروز احتمالي حوادث ناگوار ناشي از عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از وسايل گازسوز، براي پيشگيري هرگونه حادثه:

  •  از وسايل گازسوز داراي علامت استاندارد استفاده نمائید.
  • هرگز وسايل گازسوز دودكش‌دار را، حتي براي چند لحظه، بدون اتصال به دودكش روشن نكنيد، زيرا محصولات احتراق كه داراي منوكسيد كربن و گازهاي كشنده مي‌باشند، وارد اتاق مي‌شود. 
  • از كشيدن مسيرهاي افقي طولاني دودكش و زدن زانويي اضافي براي اتصال وسايل گازسوز (از جمله بخاري گازسوز، آبگرمكن مخزن‌دار و آبگرمكن ديواري و پكيج‌هاي آبگرم) به كانال اصلي دودكش خودداري كنيد.
  • بخاري دودكش‌دار بايد مجهز به وسايل ايمني نظير سنسور حساس به كاهش اكسيژن (ODS) و يا سنسور حرارتي ‌باشد. سنسور حساس به كاهش اكسيژن (ODS) وسيله‌اي است كه زماني كه اكسيژن اتاق به كمتر از 18 درصد برسد بخاري را خاموش مي‌كند و سنسور حرارتي وسيله‌اي است كه اگر به دلايلي مانند مسدود بودن مسير دودكش، محصولات احتراق به درون اتاق برگردد بخاري ‌را خاموش مي‌كند.
  • بايد همواره از باز بودن مسير دودكش و وجود كلاهك دودكش كه در انتهاي دودكش، در بيرون از ساختمان نصب مي شود اطمينان حاصل كرد
  • دو روش براي كنترل باز بودن مسير دودكش وجود دارد: الف) روشن كردن كبريت در دهانه ورودي دودكش ديوار اتاق و كشيده شدن  شعله به طرف بالا يكي از اين راه ها است كه اگر اين كار صورت گرفت، مسير دودكش باز است و اگر شعله بدون حركت ماند، مسير دودكش مسدود است. ب)  راه دوم گذاشتن دست و لمس كردن دودكش بخاري در محل اتصال آن به ديوار است كه درصورت سرد بودن دودكش، بايد بلافاصله بخاري را خاموش كرده و انسداد لوله دودكش را برطرف كرد.
  • از قراردادن دودكش وسايل گازسوز درون سطل آب خودداري كنيد، زيرا جلوي خروج محصولات احتراق را كه بايد توسط دودكش خارج شوند، گرفته و باعث پس زدگي گازهاي كشنده به داخل اتاق مي شود.
  • تعدادی از  مرگ ميرها به دليل بي احتياطي در استفاده از وسايل گاز سوز می باشد و هرگز از وسايل پخت و پز نظير اجاق گاز و گازهاي پيك نيكي براي گرم كردن محيطي كه در آن است (خانه، خودرو و...) استفاده نكنيد.

شهروندان محترم: نصب و تعميرات وسايل گازسوز را به تعميركاران مجاز و خدمات پس از فروش واحد توليدي بسپارید تا از ايمن بودن وسيله  گازسوز مطمئن شوند همچنين از گارانتي و خدمات پس از فروش آنها بهره بگيرند.

علاوه بر در نظر گرفتن و رعايت نكات ايمني فوق: براي استفاده از وسايل گاز سوز به برچسب مصرف انرژي بر روي دو محصول  بخاري دودكش‌دار و آبگرمكن فوري كه تاكنون استاندارد معيار مصرف انرژي براي آنها تهيه و تدوين شده است، توجه نمايند. برچسب انرژي، مصرف كنندگان را با ميزان كارايي انرژي وسايل انرژي‌بر آشنا مي‌سازد. در بخشي از برچسب انرژي هفت حرف لاتين ازA  تا G  و هفت رنگ از سبز تا قرمز مشخص شده است كه هر حرف و هر رنگ نشان دهنده درجه اي از مصرف انرژي  وسيله است. حرف A و رنگ سبز پررنگ نشانگر كمترين مصرف انرژي و بيشترين كارايي وسيله و حرفG  و رنگ قرمز نشانگر بيشترين مصرف و كمترين كارايي وسيله است. 

هشدار در خصوص استفاده از وسايل گازسوز
1396/8/20 شنبه