گزارش تصویری

موافقت اعضای کمیته فنی استان با تأسیس آزمایشگاه تعیین ماهیت در چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ کمیته فنی تایید صلاحیت آزمایشگاه تعیین ماهیت با حضور اعضا تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر؛ با نظر موافق اعضا با این درخواست موافقت و مقرر شد مدارک و مستندات مربوطه جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه به کمیته ملی مستقر در مرکز ملی تایید صلاحیت ارسال شود.

موافقت اعضای کمیته فنی استان با تأسیس آزمایشگاه تعیین ماهیت در چابهار
1400/12/23 دوشنبه