گزارش تصویری

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در خصوص دستمال کاغذی با نام تجارتی حلما شمیم برگ گرگان

شهروندان محترم استان براساس اعلام اداره کل نظارت براجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد، فرآورده دستمال کاغذی با نام تجارتی حلما شمیم برگ گرگان، در سطح کشور عرضه و به فروش می رسد که طبق آزمون و بررسی های بعمل آمده، از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد. لذا به شهرواندان محترم توصیه می شود از خرید این فرآورده مذکور خوداری و در صورت مشاهده، اطلاعات لازم را از طریق شماره تلفن 1517 به اداره کل استاندارد استان و در شهرستانها با مراجعه به ادارات و نمایندگی های این اداره کل اعلام نمایند تا برابر مقررات برخورد قانونی لازم از جمله توقیف، جمع آوری و اعلام جرم علیه عرضه کننده و ... بعمل آید.

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در خصوص دستمال کاغذی با نام تجارتی حلما شمیم برگ گرگان
شهروندان محترم استان
براساس اعلام اداره کل نظارت براجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد، فرآورده دستمال کاغذی با نام تجارتی حلما شمیم برگ گرگان، در سطح کشور عرضه و به فروش می رسد که طبق آزمون و بررسی های بعمل آمده، از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد. لذا به شهرواندان محترم توصیه می شود از خرید این فرآورده مذکور خوداری و در صورت مشاهده، اطلاعات لازم را از طریق شماره تلفن 1517 به اداره کل استاندارد استان و در شهرستانها با مراجعه به ادارات و نمایندگی های این اداره کل اعلام نمایند تا برابر مقررات برخورد قانونی لازم از جمله توقیف، جمع آوری و اعلام جرم علیه عرضه کننده و ... بعمل آید.  
 

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در خصوص دستمال کاغذی با نام تجارتی حلما شمیم برگ گرگان
1395/9/23 سه‌شنبه