گزارش تصویری

بازدید رئیس مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ 29 آذر ماه امسال در حاشیه کارگاه  آموزشی سیستم جدید یکاهای بین المللی  New si که با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، سازمان ملی استاندارد ایران و اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان در شهرستان زاهدان برگزار گردید.  خسرو معدنی پور رئیس مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران، احد محمدی معاون مرکز ملی اندازه شناسی سازمان، مهناز حشمی رئیس گروه کالیبراسیون مرکز ملی اندازه شناسی سازمان، حمید رضا امینی معاون مرکز ملی اندازه شناسی سازمان، فاطمه عرفانیان معاون امور بین الملل مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای سازمان، از آزمایشگاههای اداره کل استاندارد استان بازدید نمودند.

بازدید رئیس مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران در سیستان و بلوچستان
1397/9/20 سه‌شنبه