گزارش تصویری

گشت مشترک اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان

ر راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گشت مشترکی با حضور نمایندگانی از صنعت، معدن و تجارت،  اماکن، شرکت نفت، راهداری، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی و شبکه بهداشت انجام گرفت.

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گشت مشترکی با حضور نمایندگانی از صنعت، معدن و تجارت،  اماکن، شرکت نفت، راهداری، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی و شبکه بهداشت انجام گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال جاری استان سیستان و بلوچستان به عنوان مقصد گردشگری ایرانیان انتخاب شد ، درراستای صیانت از حقوق شهروندی و کنترل بهتر مراکز عرضه مواد غذایی و جایگاههای سوخت و رستورانهای بین راهی، در قالب گشت مشترک بازدید و بازرسی به عمل آمد.

گشت مشترک اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان
1396/4/20 سه‌شنبه