گزارش تصویری

ابطال 2 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور صدور، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتی در روز چهارشنبه مورخ 20/8/95 تشکیل گردید. که در این جلسه 2 پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی مشروحه ذیل بدلیل عدم پیگیری تمدید پروانه، عدم استمرار کیفیت و کسب امتیازات منفی باطل گردید. ردیف نام واحد تولیدی نام فرآورده نام تجارتی شماره پروانه 1 شن و ماسه آقای تیمور میرزایی سنگدانه ریز مورد مصرف در بتن 7441608928 2 ایران دمبدف سنگدانه ریز مورد مصرف در بتن - 7413362868

ابطال 2 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور صدور، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتی در روز چهارشنبه مورخ 20/8/95 تشکیل گردید. که در این جلسه 2 پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی مشروحه ذیل بدلیل عدم پیگیری تمدید پروانه، عدم استمرار کیفیت و کسب امتیازات منفی باطل گردید.

ردیف نام واحد تولیدی نام فرآورده نام تجارتی شماره پروانه
1 شن و ماسه آقای تیمور میرزایی سنگدانه ریز مورد مصرف در بتن -- 7441608928
2 ایران دمبدف سنگدانه ریز مورد مصرف در بتن --- 7413362868

ابطال 2 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان
1395/8/26 چهارشنبه