گزارش تصویری

جلسه مجازی مباحث حوزه تدوین استاندارد منطقه 1 کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: جلسه مجازی مباحث حوزه تدوین استاندارد منطقه 1 کشور با حضور آزیتا خضرایی مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی و معاونین و روسای استاندارد سازی استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان برگزار گردید. در ابتدا مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان به ارائه توضیحاتی در خصوص تدوین استانداردهای ملی در سال جاری پرداخت و در ادامه طاهره افسری معاونت استاندارد سازی و آموزش استاندارد این اداره کل مشکلات مربوط به حوزه را مطرح نمود و در ادامه در خصوص بازنگری استانداردهای ملی در سال 1400، بر اساس برش های اعلامی توسط سازمان، 80 شماره استاندارد مصوب استان جهت بازنگری و ارائه scope لاتین، به اداره کل استان اعلام گردید و با احتساب قسمت های مختلف شماره های استاندارد اعلامی، تعداد 181 استاندارد مورد بازنگری قرار گرفت. در پایان آزیتا خضرایی از زحمات مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان و همکاران حوزه استاندارد سازی و آموزش تشکر نمود.

 جلسه مجازی مباحث حوزه تدوین استاندارد منطقه 1 کشور
1400/4/28 دوشنبه