گزارش تصویری

تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار در سيستان و بلوچستان

16 آزمايشگاه همكار تاييد صلاحيت شده در استان فعاليت می کنند و در ارزيابي انجام شده ، به استناد روش اجرايي تأييد صلاحيت و نظارت بر عملكرد آزمايشگاه هاي همكار

اسماعیل عاقلی ، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت:  16 آزمايشگاه همكار تاييد صلاحيت شده در استان فعاليت می کنند و در ارزيابي انجام شده ، به استناد روش اجرايي تأييد صلاحيت و نظارت بر عملكرد آزمايشگاه هاي همكار، در 3 ماهه نخست سال جاری 2 آزمايشگاه همكار در سطح استان مورد ارزيابي و  تاييد صلاحيت برای افزايش دامنه كاري قرار گرفته اند.

وی افزود: براي نخستين بار آزمايشگاه آروين كنترل شرق برای انجام كاليبراسيون كميته هاي جرم و دما و آزمايشگاه پادرعد چابهار نيز برای انجام آزمون و پلمپ گذاري وسايل توزين سبك و كنترل نازلهاي عرضه سوخت مايع در جنوب استان تاييد صلاحيت شدند.

تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار در سيستان و بلوچستان
1396/4/26 دوشنبه