گزارش تصویری

بازرسی از 14299 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباری طاها در 12 ماهه سال 1397 در استان اجرا گردید. و در راستای اجرای این طرح که به منظور شناسایی و استاندارد سازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری ارتقاء سطح کیفی فرآورده های تولیدی و در راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه و اعتماد سازی و توجه عموم مردم و مصرف کنندگان به علامت استاندارد ایران است با عنایت به ابلاغ اعتبارات طرح مذکور در استان اجرایی شد. در این راستا در طی 12 ماهه سال 1397 تعداد 14299فروشگاه مورد بازرسی و حدود 740 نمونه کالا خریداری و جهت آزمون و بررسی انطباق آنها با استانداردهای مربوطه به آزمایشگاههای اداره کل و همکار ارسال گردید.

بازرسی از 14299 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در سیستان و بلوچستان
1398/8/18 شنبه