گزارش تصویری

بطال و تعلیق ۱۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان

در طی آبان ماه سال جاری جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور صدور، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتی در تاریخ 13/8/96 تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان س و ب : در طی آبان ماه سال جاری جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور صدور، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتی در تاریخ 13/8/96 تشکیل گردید. که در این جلسه 10 پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی مشروحه ذیل بدليل عدم استمرار کيفيت تعلیق و باطل گردید.

بطال و تعلیق ۱۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان
1396/8/22 دوشنبه