گزارش تصویری

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان خاش

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در مورخ 23/4/97 کارشناسان اداره اجرای استاندارد این اداره کل جهت بازدید فنی از واحدهای تولیدی، خدماتی و نمونه برداری به شهرستان خاش اعزام شدند. مدیر کل استاندارد استان افزود: کارشناسان از دو واحد تولیدی سیمان خاش و پاکشیر تفتان نمونه برداری و از دو تاسیسات سیلندر پرکنی تعاونی ایثارگران و پیمان شفق خاش بازدید فنی بعمل آوردند. عاقلی تصریح کرد: کارشناسان ضمن بازدید فنی توضیحات و راهنمایی های لازم را به مدیران فنی واحدهای مربوطه جهت بهبود روند تولید واحد ارائه نمودند.

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان خاش
1397/4/24 یکشنبه