گزارش تصویری

بازدید کارشناسان اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان از پایانه مرزی میلک در شمال استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان وبلوچستان: در مورخ 22 دی ماه 1400 کارشناسان اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران بهمراه فرهاد بهمنی معاون ارزیابی انطباق این اداره کل به منظور بررسی از پایانه و بازارچه مرزی میلک و وضعیت فعالیتهای این مجموعه استاندارد و شرکت بازرسی همکار بازدید یعمل آمد و ضمن بررسی فعالیتهای همکاران  اداره استانداد شهرستان زابل، ننایندگی میلک و شرکت بازرسی همکار راهنمایی های لازم را در خصوص موارد مرتبط ارائه نمودند.

بازدید کارشناسان اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان از پایانه مرزی میلک در شمال استان
1400/11/1 جمعه