گزارش تصویری

طرح پلمپ گذاري وسايل سنجش و توزين سبك در شهرستان زاهدان آغاز شد

در روز چهار شنبه مورخ 18/11/96 کارشناسان اداره اوزان و مقیاسهای این اداره کل بهمراه کارشناسان شرکت تایید صلاحیت همکار آروین کنترل شرق جهت پلمپ گذاري وسايل سنجش و توزين سبك شامل ترازو ها و باسكول هاي مورد استفاده درواحدهاي صنفي شهرستان زاهدان به این واحدها

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در روز چهار شنبه مورخ 18/11/96 کارشناسان اداره اوزان و مقیاسهای این اداره کل بهمراه کارشناسان شرکت تایید صلاحیت همکار آروین کنترل شرق جهت پلمپ گذاري وسايل سنجش و توزين سبك شامل ترازو ها و باسكول هاي مورد استفاده درواحدهاي صنفي شهرستان زاهدان به این واحدهای صنفی مراجعه نمودند.
مدیرکل استاندارد استان افزود: این پلمپ گذاری در راستای باسکول ها و ترازوهایی كه در آزمون دوره اي، صحت عملكرد آن ها تاييد شده است و داراي برچسب صحت عملكرد هستند، انجام می گردد. وي تصریح کرد: وسایل سنجش سبک در استان بيش از 6000 دستگاه می باشد. عاقلی اظهار داشت: از این تعداد وسایل سنجش سبک تا پايان سال يك هزار دستگاه توسط کارشناسان این اداره کل و شرکت تایید صلاحیت همکار مذکور پلمب گذاري انجام  مي شود.
اسماعيل عاقلي افزود: دارندگان وسايل سنجش مشمول مقررات استاندارد اجباري، حق استفاده از وسايل سنجش غيراستاندارد و فاقد علامت آزمايش اوليه و يا دوره اي در داد و ستد و ارائه خدمات عمومي را ندارند.
مديركل استاندارد استان سيستان وبلوچستان خاطر نشان کرد: دارندگان وسايل سنجش و اصناف موظف اند با بازرسان اين طرح همكاري نمايند.

طرح پلمپ گذاري وسايل سنجش و توزين سبك در شهرستان زاهدان آغاز شد
1396/11/21 شنبه