گزارش تصویری

‍معاونت امنیتی و انتظامی استانداری استان به پویش استاندارد پیوست

‍ ‍ ‍به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مرعشی ‍ ‍معاونت امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان و تجلیلی مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری به پویش کالای استاندارد ایرانی میخرم پیوستند.

 ‍معاونت امنیتی و انتظامی استانداری استان به پویش استاندارد پیوست
1397/11/12 جمعه