گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشي مبانی تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سیستان و بلوچستان اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: دوره آموزشي مبانی تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر ISO/IEC 17025:2017 در تاریخ 7 و 8 اسفندماه سالجاری در محل این اداره کل برگزار گردید.
مدیر کل استاندارد استان افزود: اين دوره آموزشی با هدف آشنايي شركت كنندگان با تاریخچه شکل گیری استاندارد ISO/IEC17025، مزایای استقرار، تشریح بخشهای مختلف، تشریح الزامات عمومی و تشریح الزامات ساختاری جهت کارشناسان این اداره کل، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی، کارشناسان آزمایشگاههای همکار، کارشناسان شرکتهای بازرسی، کارشناسان استاندارد، کارشناسان مراکز علمی و دانشگاهی و کارشناسان دستگاه اجرایی استان بمدت 16 ساعت در محل اداره کل استاندارد استان برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشي مبانی تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه در سیستان و بلوچستان
1396/12/8 سه‌شنبه