گزارش تصویری

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد

احتراما با عنایت به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در سالن آمفی تئاتر این اداره کل به نشانی زاهدان خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 در روز های چهارشنبه و پنچ شنبه مورخ 7و 8/7/95 به شرح جدول ذیل جهت مدیران محترم اصناف و بازاریان و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی و کارشناسان استاندارد و کارشناسان آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی، لذا بدینوسیله از کلیه جامعه هدف در زمانهای مشخص شده جهت حضور در دوره مذکور دعوت بعمل می آید.

احتراما" با عنایت به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در سالن آمفی تئاتر این اداره کل به نشانی زاهدان خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 در روز های چهارشنبه و پنچ شنبه مورخ 7و 8/7/95 به شرح جدول ذیل جهت مدیران محترم اصناف و بازاریان و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی و کارشناسان استاندارد و کارشناسان آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی، لذا بدینوسیله از کلیه جامعه هدف در زمانهای مشخص شده جهت حضور در دوره مذکور دعوت بعمل می آید.  

ردیف جامعه هدف تاریخ برگزاری ساعت برگزاری دوره
1 کارکنان اداره کل 7/7/95 8 الی 10
2 اصناف و بازاریان و همکاران مرتبط 7/7/95 30/10-30/12
3 جامعه مدیران کنترل کیفیت استان و مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی و همکاران مرتبط 8/7/95 8-10
4 کارشناسان استاندارد و کارشناسان آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی و همکاران مرتبط 8/7/95 10/30-30/12

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد
1395/7/6 سه‌شنبه