گزارش تصویری

جلسه ای با كارمندان اداره كل  ، گزارشي از نشست خود با رياست و معاونين سازمان ملي استاندارد ايران

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ سوم تیر ماه امسال ،همكاران منتخب استان در جلسه ای با كارمندان اداره كل  ، گزارشي از نشست خود با رياست و معاونين سازمان ملي استاندارد ايران را ارائه نمودند.
پيرو جلسه سه شنبه گذشته با  دكتر شريعتي و معاونين، مینا خانی شاهرودي و سید مهدی نظام منتخبین همکاران استان، علاوه بر ارائه گزارش اين نشست، نتيجه پي گيري و نحوه تحقق جمع بندي مطالبات همكاران از جمله: برقراري سختي كار، پرداخت مطالبات حق بهره وري سنوات گذشته، تبديل وضع و ارتقا پستي و....را بيان نمودند.

جلسه ای با كارمندان اداره كل  ، گزارشي از نشست خود با رياست و معاونين سازمان ملي استاندارد ايران
1400/4/28 دوشنبه