گزارش تصویری

جلسه آزمون هیدرو استاتیک مخازن گاز خودرو در سیستان و بلوچستان

جلسه آزمون هیدرو استاتیک مخازن گاز خودرو در سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در روز سه شنبه مورخ 10/11/96 در محل این اداره کل اولین جلسه کمیته فنی استان در خصوص تصمیم گیری آزمون هیدرو استاتیک مخازن گاز خودرو برگزار گردید.

مدیر کل استاندارد استان افزود: هدف از تشکیل این جلسه تصمیم گیری و تعیین تکلیف متقاضیان دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار در خصوص تست هیدرو استاتیک بوده و در خصوص چگونگی اخذ مجوزها و شرایط مربوط به این صنف تصمیمات لازم اخذ گردید.

جلسه آزمون هیدرو استاتیک مخازن گاز خودرو در سیستان و بلوچستان
1396/11/10 سه‌شنبه