گزارش تصویری

برگزاری دوره آشنایی با آسانسور در سیستان و بلوچستان

دوره آموزشی بازرسی آسانسورها در هفته اول خرداد ماه سال جاری در این اداره کل برگزار شد . وی افزود: این دوره آموزشی 36 نفر

اسماعیل عاقلی ، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: دوره آموزشی بازرسی آسانسورها در هفته اول خرداد ماه سال جاری در این اداره کل برگزار شد .

وی افزود: این دوره آموزشی 36 نفر از کارشناسان شرکت های بازرسی، کارشناسان دستگاههای اجرایی و کارشناسان این اداره کل در زمینه بازرسی آسانسورها بر اساس استاندارد ملی شماره 6303/1 آموزش دیدند .

برگزاری دوره آشنایی با آسانسور در سیستان و بلوچستان
1396/3/11 پنجشنبه