گزارش تصویری

تصويب 9000 ميليون ريال در سيستان و بلوچستان

در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه با حضور و رياست استاندار محترم در روز شنبه مورخ 20/3/96 تشكيل گرديد مبلغ 9000 ريال اعتبار از محل اعتبارات استاني جهت ادامه پروژه احداث ساختمان اداري و آزمايشگاهي استاندارد شهرستان ايرانشهر مصوب و ابلاغ گرديد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سيستان و بلوچستان: اسماعيل عاقلي مدير كل استاندارد سيستان و بلوچستان گفت: در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه با حضور و رياست استاندار محترم در روز شنبه مورخ 20/3/96 تشكيل گرديد مبلغ 9000 ريال اعتبار از محل اعتبارات استاني جهت ادامه پروژه احداث ساختمان اداري و آزمايشگاهي استاندارد شهرستان ايرانشهر مصوب و ابلاغ گرديد. وی گفت: با توجه به اين اعتبار و در صورت تخصيص صد درصد اين اعتبار مصوب در سال جاري، انشاا... در پايان سال مالي عمليات احداث پروژه مذكور به پايان خواهد رسيد. عاقلی تصریح کرد: لازم به توضيح است كه كل اعتبار پيش بيني شده براي اين طرح مبلغ ۱۶۳۰4 ميليون ريال مي باشد. مديركل استاندارد استان افزود: ساختمان اداره استاندارد ايرانشهر در زميني به مساحت ۲۳۵2 متر مربع با زير بناي ۱۱۰۰ متر مربع در ۸ واحد اداري و ۸ واحد آزمايشگاهي در حال احداث مي باشد.

تصويب 9000 ميليون ريال در سيستان و بلوچستان
1396/3/21 یکشنبه