گزارش تصویری

ایزوگام با علائم تجارتی سید تقلبی است.

شهروندان محترم استان، ایزوگام با علائم تجارتی سید تقلبی است. براساس اعلام اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان، فرآورده های ایزوگام با علائم تجارتی سید، در سطح استان عرضه و به فروش می رسد که طبق آزمون و بررسی های بعمل آمده، علامت استاندارد بکار رفته جعلی و از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد. لذا به شهرواندان محترم توصیه می شود از خرید این فرآورده خوداری و در صورت مشاهده، اطلاعات لازم را از طریق شماره تلفن 1517 به اداره کل استاندارد استان و در شهرستانها با مراجعه به ادارات و نمایندگی های این اداره کل اعلام نمایند تا برابر مقررات برخورد قانونی لازم از جمله توقیف، جمع آوری و اعلام جرم علیه عرضه کننده و ... بعمل آید.  

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان:  
شهروندان محترم استان، ایزوگام با علائم تجارتی سید تقلبی است.

براساس اعلام اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان، فرآورده های ایزوگام با علائم تجارتی سید، در سطح استان عرضه و به فروش می رسد که طبق آزمون و بررسی های بعمل آمده، علامت استاندارد بکار رفته جعلی و از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد. لذا به شهرواندان محترم توصیه می شود از خرید این فرآورده خوداری و در صورت مشاهده، اطلاعات لازم را از طریق شماره تلفن 1517 به اداره کل استاندارد استان و در شهرستانها با مراجعه به ادارات و نمایندگی های این اداره کل اعلام نمایند تا برابر مقررات برخورد قانونی لازم از جمله توقیف، جمع آوری و اعلام جرم علیه عرضه کننده و ... بعمل آید.  

ایزوگام با علائم تجارتی سید تقلبی است.
1395/9/23 سه‌شنبه